Góp ý điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Sa Pa đến năm 2030

.
(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 484/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Sa Pa đến năm 2030.

-->

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng có Văn bản số 484/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Lào Cai về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Sa Pa đến năm 2030.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 518/UBND-QLĐT ngày 12/02/2019 của UBND tỉnh Lào Cai đề nghị góp ý điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Sa Pa đến năm 2030 (kèm bản vẽ khu vực dự kiến điều chỉnh). Để đảm bảo việc quản lý quy hoạch và phát triển đô thị du lịch Sa Pa, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai nghiên cứu một số nội dung.

Cụ thể, về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Theo đề nghị của UBND tỉnh Lào Cai tại Văn bản 518/UBND-QLĐT ngày 12/02/2019, khu vực dự kiến điều chỉnh cục bộ về sử dụng đất (diện tích 850ha/5.525ha - gồm khu vực phía Bắc và phía Đông) hiện nay chủ yếu là đất cây xanh, rừng phòng hộ, cách ly, rừng tự nhiên được xác định tại Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Sa Pa đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 09/3/2016. Việc điều chỉnh chức năng sử dụng đất khu vực này sang đất xây dựng phát triển đô thị và du lịch, hạ tầng sẽ làm tăng quy mô diện tích đất xây dựng đô thị, thay đổi cấu trúc không gian cảnh quan đô thị, giảm diện tích rừng, không gian mở và cây xanh đô thị.

Ngoài ra, căn cứ Điều 46,47,48 Luật Quy hoạch đô thị 2009, Điều 29 Luật sửa đổi số 35/2018/QH14 về bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch, đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo lập báo cáo rà soát, đánh giá quá trình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng đô thị Du lịch Sa Pa đã được duyệt, từ đó xác định các vấn đề cụ thể còn tồn tại cần Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng đô thị du lịch Sa Pa, có tính đến việc điều chỉnh hệ thống đường giao thông để kết nối từ tuyến đường tránh mới vào khu vực trung tâm đô thị, điều chỉnh các đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo sự đồng bộ và không làm ảnh hưởng tới cấu trúc chung của đô thị.

Việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị du lịch Sa Pa phải đảm bảo bảo vệ, phát huy và giữ gìn diện tích cây xanh, rừng tự nhiên, rừng phòng hộ theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phù hợp với định hướng theo Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sa Pa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 26/9/2016.

Ánh Dương

Nguồn: www.baoxaydung.com.vn