Gỡ 'nút thắt' cho nông sản Việt vào CPTPP

Gỡ 'nút thắt' cho nông sản Việt vào CPTPP

Theo Thứ trưởng Công Thương Trần Quốc Khánh, nếu xuất khẩu đúng quy chuẩn quốc tế, nông sản Việt không hề rẻ. Theo ông, sản phẩm Việt Nam năm nào cũng có lãi, song xuất khẩu không phải cách duy nhất để cải thiện đời sống nhân dân.