Alibaba tạo dựng 'dự án ma' như thế nào?

Alibaba tạo dựng 'dự án ma' như thế nào?

Từ các hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất với mục đích trồng cây lâu năm, Công ty cổ phần địa ốc Alibaba sau đó biến thành dự án và phân phối, ...